Våra tjänster / Utbildning och konsultation

Våra kundrelationer skall bygga på ett stabilt samarbete och en hög servicenivå

Vi erbjuder kundspecifika utbildningar

Vi erbjuder kundspecifika utbildningar, så att dom ska passa just Er applikation och verksamhet. Dessa sker under trevliga former och är naturligtvis helt kostnadsfria. På våra utbildningar presenterar vi nya produkter och material.
Vi erbjuder också utbildning av er underhållspersonal, ihopfogningsmetoder, hantering av pressutrustning och mycket annat.

Vi bistår gärna med råd och förslag till lösningar som kan effektivisera produktionen för dig som kund. Vi levererar inte bara transportband utan har kunskap om hela kedjan!

Personlig kontaktman från Bandtec

Våra kunder har ofta en personlig kontaktman från Bandtec. Din kontaktman gör regelbundna besök och håller sig ajour med ditt företags utveckling och behov.