Om Bandtec / FR2000

Våra kundrelationer skall bygga på ett stabilt samarbete och en hög servicenivå

Vi är certifierade enligt FR2000

Vi certifierades och godkändes i enlighet med Kvalitets- och Miljösstyrningsystemet FR 2000 den 27/12 2007.
Det som gjorde att vi på Bandtec valde FR2000 är att systemet utgår från kundnytta och på ett strukturerat sätt integrerar kvalitet och miljöledning i ett system. Vi vill att våra kunder ska känna trygghet i att vi arbetar i enighet med rutiner för kvalitet och miljö.

Vad är FR2000?

FR2000 Verksamhetsledning innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet och kan användas av alla typer av organisationer. Uppbyggnaden speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär.
Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.